Διαχείριση Κατασκευής Έργων

Διαχείριση Κατασκευής Έργων (ConstructionManagement) με παροχή υπηρεσιών στο κατασκευαστικό μέρος του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή και την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.