Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο οικοσύστημα, ακουστικές επιπτώσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση, βιολογικοί καθαρισμοί κλπ.