ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

Αθήνα, Ελλάδα
 
Έτος κατασκευής: 2007
 
Συνολική επιφάνεια: 30.600,00 τμ
 
Σκοπός : Ηλεκτρομηχανολογική
               μελέτη και επίβλεψη
 
 
Metropolitan Hospital